ATTEXT

Link naar Document (Betuweroute – 2007)

Beschikbaar : AutoCAD / GstarCAD / BricsCAD / Ares Commander

Globale uitleg:

Hiermee worden attribuutgegevens, informatieve tekst die aan een blok is gekoppeld, naar een bestand geëxtraheerd.
Het dialoogvenster Attribute Extraction wordt geopend.
Als u -attextachter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.

Het dialoogvenster Attribute Extraction

Oproepmethoden
Opdrachtinvoer: attext

Attribute Extraction

In dit dialoogvenster bepaalt u de bestandsindeling voor de attribuutgegevens, van welke objecten gegevens moeten worden opgevraagd, alsmede de sjabloon en de naam van het uitvoerbestand voor de gegevens.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

File Format
Hiermee definieert u de indeling van het bestand waarin u attribuutgegevens opvraagt.

Comma Delimited File (CDF)
Hiermee genereert u een bestand met één record voor elke blokreferentie in de tekening waarvoor ten minste één attribuutaanduiding in het sjabloonbestand bestaat. De velden van elke record worden van elkaar gescheiden door een komma. De tekstvelden staan tussen enkele aanhalingstekens.

Space Delimited File (SDF)
Hiermee genereert u een bestand met één record voor elke blokreferentie in de tekening waarvoor ten minste één attribuutaanduiding in het sjabloonbestand bestaat. De velden van elke record hebben een vaste lengte. Er worden geen scheidingstekens voor velden of tekenreeksen gebruikt.

DXF Format Extraction File (DXX).
Hiermee maakt u een deelverzameling met de AutoCAD-bestandsindeling DXF (voor tekeninguitwisselingsbestanden) die alleen blokreferenties, attributen en einde-reeksobjecten bevat. Voor het opvragen van gegevens met behulp van de DXF™-bestandsindeling is geen sjabloon vereist. De extensie .dxx van het uitvoerbestand geeft aan dat het geen normaal DXF-bestand betreft.

Select Objects
Hiermee wordt het dialoogvenster gesloten, zodat u blokken met attributen kunt selecteren met behulp van de aanwijzer. Wanneer het dialoogvenster Attribute Extraction weer wordt weergegeven, ziet u het aantal geselecteerde objecten naast de optie Number Found.

Number Found
Hiermee wordt het aantal objecten aangegeven dat u met Select Objects geselecteerd hebt.

Template File
Hiermee geeft u een sjabloonbestand op voor de CDF- en SDF-indeling. Geef de bestandsnaam op in het vak of kies Template File om bestaande sjabloonbestanden te zoeken in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie. De standaardbestandsextensie is .txt. Als u in het vak File Format het bestandstype DXF selecteert, is de optie Template File niet beschikbaar.

Output File
Hier kunt u de bestandsnaam en de locatie opgeven voor de opgevraagde attribuutgegevens. Typ het pad en de bestandsnaam voor de attribuutgegevens die worden opgevraagd, of klik op Output File om bestaande sjabloonbestanden te zoeken in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie. De bestandsnaamextensie .txt wordt toegevoegd aan CDF- of SDF-bestanden en de extensie .dxx aan DXF-bestanden.

Dutch NL English EN German DE